Zarząd Szkoły

Zarząd Szkoły

Adam Śliski

Prezes Zarządu

Elżbieta Szota-Bujalska

Skarbnik

Edyta Kilimar - Knap

Sekretarz

Członkowie

Barbara Downman

Agnieszka Głogowska

Rafał Chorodecki