OPŁATY

Informacja dotycząca opłat za Polską Szkołę Sobotnią w Birmingham

  • Opłata roczna za szkołę wynosi odpowiednio:
  
     za 1 dziecko  – £ 240 (przy podziale na 12 rat/miesięcy – £20 miesięcznie)
     za 2 dzieci     – £ 300 (przy podziale na 12 rat/miesięcy – £25 miesięcznie)
     za 3 dzieci     – £ 360 (przy podziale na 12 rat/miesięcy – £30 miesięcznie)
     za 4 dzieci     – £ 420 (przy podziale na 12 rat/miesięcy – £35 miesięcznie)
  
  • Przy zapisywaniu dziecka do szkoły pobierana jest jednorazowa opłata administracyjna w kwocie £25 (bez względu na liczbę zapisywanych dzieci).
    Kwota ta jest bezzwrotna (nawet jeżeli dziecko zostanie zapisane do szkoły a nie będzie uczęszczało na zajęcia)
  • Opłaty należy wpłacać regularnie, najpóźniej do 10. dnia każdego miesiąca. Przy zadłużeniu wynoszącym 2 miesiące lub więcej dziecko może zostać skreślone z listy uczniów.
  • Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest poinformowanie szkoły o decyzji dot.wypisania dziecka ze szkoły (niewysyłanie dziecka na zajęcia nie jest jednoznaczne z wypisaniem go ze szkoły). Jeżeli dziecko jest na liście uczniów, rodzic zobowiązany jest do regulowania opłat za szkołę.
  • Dane bankowe szkoły:    type of account: business, nazwa: Polish Saturday School in Birmingham, account number: 41840819, sort code: 40-43-28

Reference: NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA + MIESIĄC, za który dokonywana jest opłata

Uwaga! Ze względu na pandemię koronawirusa, od 12 września skarbnik szkoły nie będzie przyjmował wpłat gotówkowych.