OPŁATY

Informacja dotycząca opłat za Polską Szkołę Sobotnią w Birmingham

Harmonogram opłat

Liczba dzieci

Roczna kwota do zapłaty

Semestralna kwota do zapłaty

(3 semestry/3 raty)

Termin regulowania należności

1

240

80

·       1 rata płatna do 30 września

·       2 rata płatna do 31 stycznia

·       3 rata płatna do 31 maja

2

360

120

·       1 rata płatna do 30 września

·       2 rata płatna do 31 stycznia

·       3 rata płatna do 31 maja

3

480

160

·       1 rata płatna do 30 września

·       2 rata płatna do 31 stycznia

·       3 rata płatna do 31 maja

 • Przy zapisywaniu dziecka do szkoły pobierana jest jednorazowa opłata administracyjna w kwocie £25 (bez względu na liczbę zapisywanych dzieci).
  Kwota ta jest bezzwrotna (nawet jeżeli dziecko zostanie zapisane do szkoły a nie będzie uczęszczało na zajęcia)
 • Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest poinformowanie szkoły o decyzji dot.wypisania dziecka ze szkoły (niewysyłanie dziecka na zajęcia nie jest jednoznaczne z wypisaniem go ze szkoły). Jeżeli dziecko jest na liście uczniów, rodzic zobowiązany jest do regulowania opłat za szkołę.
 • Dane bankowe szkoły: 
  type of account: business
  nazwa: Polish Saturday School in Birmingham
  account number: 41840819, sort code: 40-43-28

  Reference: NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA + MIESIĄC, za który dokonywana jest opłata