logo ciemne eng

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Dofinansowanie działalności szkoły ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East

Kwota dotacji: 14 000,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 856 228,60 zł

Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: West Midlands, East Midlands, Nort West i North East polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Dofinansowanie szkolnej działalności – dziękujemy!

 

Z wielką radością informujemy, że w nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w wysokości 2,137.33 GBP, w ramach projektu ,,Wsparcie Oświaty Polonijnej na Pięciu Kontynentach”.

 

Dziękujemy w imieniu całej szkolnej społeczności,

 

Zarząd i Dyrekcja

04.01.2020

Informujemy, że nasza szkoła kolejny raz otrzymała wsparcie finansowe  (2092.68 GBP z tytułu częściowej refundacji kosztów wynajmu pomieszczeń w roku szkolnym 2018/19) od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

03.01.2019

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie działalności w kwocie 3.223,14 GBP w ramach projektu „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Kancelarii Senatu RP.