Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Dofinansowanie szkolnej działalności – dziękujemy!

 

Z wielką radością informujemy, że w nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w wysokości 2,137.33 GBP, w ramach projektu ,,Wsparcie Oświaty Polonijnej na Pięciu Kontynentach”.

 

Dziękujemy w imieniu całej szkolnej społeczności,

 

Zarząd i Dyrekcja

04.01.2020

Informujemy, że nasza szkoła kolejny raz otrzymała wsparcie finansowe  (2092.68 GBP z tytułu częściowej refundacji kosztów wynajmu pomieszczeń w roku szkolnym 2018/19) od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

03.01.2019

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie działalności w kwocie 3.223,14 GBP w ramach projektu „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Kancelarii Senatu RP.